Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: marzec 2015

Przetarg na rozbiórkę części szklarni ogrodniczych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na rozbiórkę części szklarni ogrodniczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie (Numer ogłoszenia: 72412 – 2015)
 1.  Formularz oferty
 2.  Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Projekt umowy
 4. SIWZ
 5. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa
 7. Załącznik nr 9 – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
 8. Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 9. Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót
 10. Załącznik nr 8 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 11. Projekty budowlane
 12. Obmiar

Pytania i odpowiedzi:

W dniu 3.04.2015r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

W związku z ogłoszeniem powyższego przetargu, zwracam się z prośbą o możliwość wizji lokalnej przedmiotu rozbiórki.
Proszę o informację kiedy i czy jest możliwa wizja lokalna?

Odpowiedź:

Jest możliwa wizja lokalna od środy 08.04.2015r codziennie (oprócz niedzieli) w godzinach od 7:30 do 15:00.