Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: kwiecień 2015

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informuję, o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbiórka części szklarni ogrodniczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 • Liczba otrzymanych ofert: 11
 • Liczba firm wykluczonych : 0
 • Liczba ofert odrzuconych : 1
  Wybrano następującą ofertę:numer oferty : 11

  nazwa Firmy: Usługi Transportowe Krystian Koziarczyk

  adres Firmy: Witków 130a, 58-379 Czarny Bór

  Cena wybranej oferty: 36 824,39 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających
  odrzuceniu, uzyskała największą łączną ilość punktów

Zbiorcze zestawienie ofert po dokonaniu poprawienia omyłek rachunkowych

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena (brutto)za całość zamówienia

/zł/

Skrócenie terminu wykonania/w dniach/
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „KOBUD” s.cEwa Janusz, Aleksander Janusz

ul. Legnicka 6, 55-300 Środa Śląska

72 242,29 35
2. TEKEN SCRAP Sp.z o.oul. Portowa 1, 55-200 Oława 59 039,84 15
3. Agnieszka Zima TADECORościszów 6B, 58-250 Pieszyce 69 462,38 30
4. FIRMA ROLNICZA Marcin KaczmarekNowy Gołębin 23, 64-020 Czempiń 18 450,00 0
5. DK CONTRACTING S.C.,Z. Urban-Dudek, P Dudekul. Obr. Westerplatte 10L 41-400 Mysłowice 79 203,03 15
6. AGRO-Sur Sp. z o.o i wspólnicy Sp. komandytowaul. Kościuszki 231a/1, 42-582 Rogoźnik 84 870,00 15
7. ARAMIR,ul. Malczewskiego 12/113, 58-309 Wałbrzych 113 816,18 15
8. F.H.U. „KUBA” Piotr PęcherskiImbramowice ul. Krótka 1, 58-130 Żarów 94 679,15 40
9. FIRMA HANDLOWA „ITOS”Wyburzanie Obiektów Przemysłowych, STOICIS CHRISTOS

Psary ul. Parkowa 36,51-180 Wrocław

40 873,01 15
10. P.P.H.U. „WiW-bud” Dariusz Wojciechowskiul. Krasickiego 10/5,58-160 Świebodzice 87 425,80 15
11. Usługi Transportowe Krystian KoziarczykWitków 130a, 58-379 Czarny Bór 36 824,39zł 15

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer Oferty Punktacja: kryterium – cenawaga – 85% Punktacja: kryterium – Termin wykonaniawaga   – 15% Łącznie liczba punktów w dwóch kryteriach
1. 43,33 pkt 15,00 pkt 58,33 pkt
2. 53,02 pkt 15,00 pkt 68,02 pkt
3. 45,06 pkt 15,00 pkt 60,06 pkt
4. ///////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////
5. 39,52 pkt 15,00 pkt 54,52 pkt
6. 36,88 pkt 15,00 pkt 51,88 pkt
7. 27,50 pkt 15,00 pkt 42,50 pkt
8. 33,06 pkt 15,00 pkt 48,06 pkt
9. 76,58 pkt 15,00 pkt 91,58 pkt
10. 35,80 pkt 15,00 pkt 50,80 pkt
11. 85,00 pkt 15,00 pkt 100,00 pkt

 

Oferty odrzucone

 

 1. Firma: FIRMA ROLNICZA Marcin Kaczmarek, Nowy Gołębin 23, 64-020 Czempiń

 

 1. Podstawa prawna: art. 89 ust. 4 pkt 4 Ustawy PZP, tj. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. Uzasadnienie faktyczne: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, sposób kalkulacji ceny podany w kosztorysie ofertowym, a także złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy PZP, utwierdziły Zamawiającego w przekonaniu, że zaoferowana przez Wykonawcę cena za przedmiot zamówienia jest nierealna i niewiarygodna. Odbiega ona rażąco od cen rynkowych obowiązujących na rynku robót budowlanych dla tego typu robót i wskazuje na realizację zamówienia poniżej kosztów wykonania.

W związku z tym Zamawiający postanawia jak powyżej.

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP.