Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: kwiecień 2016

Przetarg „Termomodernizacja budynku szklarni”

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono odpowiedzi:

 1. Prosimy o podanie kolorystyki elewacji.
  ad. 1. kolorystyka elewacji żółta.
 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż krawędziaka (przy dociepleniu stropapą) zgodnie z projektem. Przedmiar nie zawiera tych prac.
  ad. 2 kosztorys jest wykonany pod projekt budowlany i nie zawiera wszystkich detali, które wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie, projekt określa efekt jaki ma zostać uzyskany i pod to powinien ustalić koszty.
 3. Czy pozycję nr 48 należy wycenić wpisując samemu jednostkę i obmiar?
  ad.3 poz.48 tj pozycja generowana przez program komputerowy wyliczająca czas pracy rusztowań. Łączny czas pracy rusztowań wynosi 237,64 m-g.
 4. Prosimy o sprostowanie z jakiego materiału mają być wykonane rynny dachowe i rury spustowe.
  ad. 4. w projekcie podana jest blacha powlekana, kolorystykę trzeba ustalić pod elewację.
 5. Prosimy o sprecyzowanie jaką grubość styropapy należy zastosować. W opisie do projektu jest 20cm a w specyfikacjach 15 i 13cm.
  ad. 5. w projekcie budowlanym w części opisowej jest podane: dach 20 cm, ściany 16 cm, cokół należy wykonać 10 cm.
 6. Prosimy o sprecyzowanie jaki współczynnik l ma być dla styropianu (0,035 czy 0,040 W/(m * K)?
  ad. 6. specyfikacja podaje obydwa przypadki więc daje wykonawcy możliwość wyboru typu styropianu.
 7. Prosimy o podanie parametrów dla pap zgrzewalnych.
  ad. 7. specyfikacja „Roboty pokrywcze” podaje: Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie z włókniny poliestrowej – nawierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93.
 8. Proszę o udostępnienie rysunku E1-Rzut przyziemia. Plan instalacji elektrycznej.

ad. 8. Rysunek do pobrania tutaj.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Termomodernizacja budynku szklarni”