Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: maj 2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie informuje o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Termomodernizacja budynku szklarni” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego.

  • Liczba otrzymanych ofert:  4
  • Liczba firm wykluczonych : 0
  • Liczba ofert odrzuconych : 1

Wybrano następującą ofertę:

numer oferty : 2

nazwa Firmy: Zakład Budowlany Grzegorz Kulikowski

adres Firmy: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Tarnów 73

Cena wybranej oferty:  219 526,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskała  największą łączną ilość punktów. Continue reading