Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: kwiecień 2017

Ogłoszenie o przetargu – „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic”

W dniu 28.04.2017 do Zamawiającego wpłynęły pytania na które udzielono odpowiedzi w dniu 29.04.2017r.:

Pytanie 1.

Czy zewnętrzne ściany podpiwniczenia po odkopaniu i wykonaniu tynków kat. II i gruntowaniu i uszczelnieniu (poz. od 175 do 185 przedmiaru) podlegają ociepleniu styropianem, jeżeli tak to proszę o dodanie tej pozycji do przedmiarów (przy wywozie ziemi poz.176 uwzględnia izolację termiczną).

Odpowiedź 1.

Ściany piwnic nie są przewidziane do ocieplania.

Pytanie 2.

Poz. 165 przedmiaru przewiduje odbicie tynków w ilości 560,0m2 – czy Inwestor nie przewiduje wykonania nowych tynków w tej samej ilości, jeżeli tak to proszę o dodanie takiej pozycji wraz z malowaniem i robotami wykończeniowymi.

Odpowiedź 2.

Inwestor nie przewiduje wykonywania tynków w pomieszczeniach piwnicznych, w zakresie wymienionym w poz. 165. Naprawa tynków w wejściach do piwnicy są przewidziane w innych pozycjach i nie mają one nic wspólnego z pozycją 165.

 

ZSCKR w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic”