Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: maj 2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:  „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto /zł/ Okres rękojmi
/w miesiącach/
1. Firma Remontowo-Budowlana Roman Gałafin

58-100 Świdnica  ul. Łużycka  23

276 820,31 48
2. Zakład Ogólnobudowlany „MIAR-BUD”

58-316 Wałbrzych ul. Świdnicka 16

338 040,64 60
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX” Jan Bocheński

58-400 Kamienna Góra ul. Zielona 8

279 154,13 48

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

279 600,00 zł brutto.

Ogłoszenie o przetargu – „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic”

ZSCKR w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZSCKR II.271.1.2017                                                          Mokrzeszów 10.05.2017r.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. W. WITOSA
W MOKRZESZOWIE

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont elementów zewnętrznych budynku szkoły oraz piwnic” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2017r. pod numerem 72510 – 2017, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.mokrzeszow.edu.pl

Podstawa prawna : art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian).

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota 279 600,00 zł brutto.