Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: luty 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r

 Art.13a

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 270 000,00zł II kwartał 2018

 

Mokrzeszów 28.02.2018