Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: czerwiec 2018

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.2.2018 – Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym – dot. ogłoszenie nr 581635-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.2.2018

Numer ogłoszenia: 581635-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.07.2018 godz. 9.30

Dokumenty do przetargu nieograniczonego dot. remontu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

 

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2018 – Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym – dot. ogłoszenie nr 571267-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2018

Numer ogłoszenia: 571267-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.06.2018 godz. 10:30

Dokumenty do przetargu nieograniczonego dot. remontu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie: