Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: sierpień 2018

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZSCKR w Mokrzeszowie

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie działając
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729),
po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego

Continue reading