Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: grudzień 2018

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZSCKR w Mokrzeszowie

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania, darowizny następujące lub sprzedaży  zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych zużytych składników rzeczowych majątku trwałego w ZSCKR w Mokrzeszowie przekazanych m.in. na   ELEKTRO-ŚMIECI

Lp. Nazwa składnika majtku ruchomego Numer inwentarzowy Jedn. miary Ilość Rok produkcji Wycena z uwzględnieniem stanu technicznego i stopnia zużycia Przyczyny utraty przydatności
1. Rejestrator cyfrowy III/05/1522 szt. 1 30.09.2009 150,00 W wyniku długoletniej eksploatacji zużyty, nie nadający się do dalszego użytku
2. Kamera z podświetlaczem III/05/1361 szt. 1 28.08.2008 150,00 Nie nadająca się do dalszego użytkowania –  analogowa, brak obrazu.
3. Kamera z podświetlaczem III/05/1362 szt. 1 28.08.2008 150,00 Nie nadająca się do dalszego użytkowania –  analogowa, brak obrazu.

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ruchomego można nastąpić na zasadach określonych § 38 ust.1Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz 729).

 Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w §38ust. 4  oraz §39ust. 4 w/w rozporządzenia.

W sytuacji braku zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem składników w rzeczowych majątku ruchomego, jednostka może dokonać ich sprzedaży.

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do dnia 10.01.2019r. do godziny 15.30 w sekretariacie szkoły lub przesłanie ma adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. W. Witosa Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice z zamieszczonym na kopercie napisem: ”Zbędne /zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego”.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, decydować będzie kolejność wpływu ofert. Dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Stróżyk tel.: 74 8508736 wew. 20