Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: maj 2019

ZSCKR.II.271.1.2019 – Remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2019 – Remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły – dot. ogłoszenie nr 547152-N-2019 z dnia 20.05.2019r

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2019

Numer ogłoszenia: 547152-N-2019 z dnia 20.05.2019r.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.05.2019r godz. 10.30

Dokumenty do przetargu nieograniczonego dot. remontu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia: