Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: luty 2020

Zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby ZSCKR w Mokrzeszowie

Odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup samochodu osobowego typu bus (long) na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

ZSCKR.II.271.1.2020 – Remont w budynku głównym szkoły

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2020– Remont w budynku głównym szkoły – dot. ogłoszenie nr 507245-N-2020 z dnia 07.02.2020r.

Numer sprawy: ZSCKR.II.271.1.2020

Numer ogłoszenia: 507245-N-2020 z dnia 07.02.2020r.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.02.2020r godz. 10.30

Dokumenty do przetargu nieograniczonego dot. remontu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia:

Odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont w budynku głównym szkoły” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie” (sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego: ZSCKR.II.271.1.2020):

Podstawa prawna do zmian: art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843).

Dokonano korekty SIWZ w sposobie oceny ofert XI pkt. 2, podczas formatowania tekstu pojawił się błąd w postaci pominięcia kreski ułamkowej.