Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: marzec 2020

Inforamcja o zużytych składnikach majątku

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r., poz. 2004), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania, darowizny następujące lub sprzedaży zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego: