Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Monthly Archives: czerwiec 2021

Ogłoszenie o przetargu – Budowa wiaty

ZSCKR im. W. Witosa ogłasza przetarg o nazwie „Budowa wiaty” (ZSCKR II.271.3.2021).

Dokumentacja oraz komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) pod numerem ec454474-3ad9-4abb-9366-0da66e58e319

Dodatkowo, komplet dokumentów dostępny jest poniżej: