Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. W. WITOSA

MOKRZESZÓW 111

58-160 ŚWIEBODZICE

Tel./fax. 74 850 87 36, 74 850 87 00

REGON:  000115306                      NIP:  884-10-15-760

informuje, o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Plac manewrowy do nauki jazdy

przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert:  23
Liczba firm wykluczonych : 0

Liczba ofert odrzuconych : 0

Wybrano następującą ofertę:

numer oferty : 19

nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŃCZYK s.j.

adres Firmy: ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice

Cena wybranej oferty:  374 335,85 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała  największą łączną ilość punktów

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert po dokonaniu poprawienia omyłek rachunkowych

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  

Cena (brutto)

za całość zamówienia

/zł/

Okres gwarancji

w / m-cach/

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AR-AS” Joanna Łukasiak Bukówka 63, ,58-420 Lubawka 489 867,03 36
2. DK CONTRACTING S.C. Zofia Urban-Dudek, Przemysław Dudek ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-400 Mysłowice 441 453,74 60
3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o 50-519 Wrocław ul. Gajowa 23/14 686 401,12 60
4. Skanska S.A ul. Gen. J. Zajączka 9,01-518 Warszawa 468 113,97 60
5. Firma Produkcyjno Usługowa Handlowa „VOT” Import-Eksport Janusz Wróbel ul. Ciernie 174 ,58-160 Świebodzice 450 934,25 60
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów 599 772,86 60
7. P.P.U.H. „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański Stanowice ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom 414 917,87 60
8. PROGRES Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9,  64-100 Leszno 489 720,22 36
9. Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Wilków 92, 59-500 Złotoryja 545 196,32 60
10. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROKAM” export-import Marian Rosiński

Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie

399 949,74 60
11. FABER S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna, ul. Cukrownicza 8,  57-200 Ząbkowice Śląskie 537 611,09 60
12. BUDOSPRZĘT-WAŁBRZYCH Sp. z o.o. ul. Sportowa 11,  58-305 Wałbrzych 434 442,73 60
13. BERGER BAU Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11,54-517 Wrocław 443 228,57 60
14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o, ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce 481 538,59 36
15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JANEX” Jan Bocheński ul. Zielona 8,  58-400 Kamienna Góra 479 318,22 60
16. BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j. ul. Kowalska 2,   59-220 Legnica 485 204,04 60
17. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica 498 965,06 60
18. Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS Sp. z o.o. , ul. Świerczewskiego 27C, 59-230 Prochowice 429 908,33 60
19. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” s.j., ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice 374 335,85 60
20. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o ul. Częstochowska 12,  58-100 Świdnica 396 834,41 60
21. Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 75,   58-150 Strzegom 498 070,78 60
22. Usługi Transportowe Krystian Koziarczyk, Witków 130A,  58-379 Czarny Bór 431 676,16 60
23 Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki 58-420 Lubawka ul. Bohaterów Stalingradu 12 447 183,92 60

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer Oferty Punktacja: kryterium –  cena

waga – 90%

Punktacja: kryterium –   Okres gwarancji

waga  – 10%

Łącznie liczba punktów w dwóch kryteriach
1. 6,88 pkt 0,60 pkt 7,48 pkt
2. 7,63 pkt 1,00 pkt 8,63 pkt
3. 4,91 pkt 1,00 pkt 5,91 pkt
4. 7,20 pkt 1,00 pkt 8,20 pkt
5. 7,47 pkt 1,00 pkt 8,47 pkt
6. 5,62 pkt 1,00 pkt 6,62 pkt
7. 8,12 pkt 1,00 pkt 9,12 pkt
8. 6,88 pkt 0,60 pkt 7,48 pkt
9. 6,20 pkt 1,00 pkt 7,20 pkt

 

10. 8,42 pkt 1,00 pkt 9,42 pkt
11. 6,27 pkt 1,00 pkt 7,27 pkt
12. 7,75 pkt 1,00 pkt 8,75 pkt
13. 7,60 pkt 1,00 pkt 8,60 pkt
14. 7,00 pkt 0,60 pkt 7,60 pkt
15. 7,03 pkt 1,00 pkt 8,03 pkt
16. 6,94 pkt 1,00 pkt 7,94 pkt
17. 6,75 pkt 1,00 pkt 7,75 plt
18. 7,84 pkt 1,00 pkt 8,84 pkt
19. 9,00 pkt 1,00 pkt 10,00 pkt
20. 8,49 pkt 1,00 pkt 9,49 pkt
21. 6,76 pkt 1,00 pkt 7,76 pkt
22. 7,80 pkt 1,00 pkt 8,80 pkt
23. 7,53 pkt 1,00 pkt 8,53 pkt

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy pzp, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy pzp.