Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

oferta

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania – prace remontowe związane z naprawą kominów

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie zaprasza zainteresowanych do zapoznania się z treścią zapytania oraz przedstawienia ofert na realizację prac remontowych.