Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu – Remont dróg i chodników etap II i III


ZSCKR im. W. Witosa w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na remont dróg i chodników – etap II i III ZSCKR.II.271.6.2021

Identyfikator postępowania na platformie miniportal: ocds-148610-39189426-420e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Dokumentacja:

Ogłoszenie o przetargu – plac manewrowy do nauki jazdy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie ogłasza przetarg  na realizację zadania:
Plac manewrowy do nauki jazdy

Numer ogłoszenia: 298986 – 2015