Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

przetarg

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania – prace remontowe związane z naprawą kominów

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie zaprasza zainteresowanych do zapoznania się z treścią zapytania oraz przedstawienia ofert na realizację prac remontowych.

Ogłoszenie o przetargu – Remont dróg i chodników etap I

ZSCKR im. W. Witosa w Mokrzeszowie ogłasza przetarg na remont dróg i chodników – etap I (ZSCKR II.271.2.2021)

Id postępowania na platformie miniPortal: c1bd6f8f-cb5f-4583-a952-2ac344f73d4a

Dokumentacja:

Remont pomieszczeń w budynku internatu ZSCKR im. W. Witosa w Mokrzeszowie