Aktualności

Rzeczy ważne i istotne

 
Picture of Ryszard Skotnicki
Rzeczy ważne i istotne
by Ryszard Skotnicki - Thursday, 7 May 2020, 5:23 PM
 

UWAGA SŁUCHACZE KKZ !!!

Informacje na temat sesji egzaminacyjnej 9 maja 2020r.

1. Sesja egzaminacyjna odbędzie się w sobotę 9 maja 2020r. wg szczegółowego harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce „Słuchacze”.
2. Słuchacz zdaje egzamin w formie zdalnej logując się na platformie Moodle i wykonując zadania zamieszczone przez nauczycieli prowadzących.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach słuchacz może wykonać zadania także w piątek 8 maja od godz.12.00 i w niedzielę 10 maja do godziny 20.00.
4. Jeśli z uzasadnionych powodów (np. problemy techniczne) słuchacz będzie miał problem z dostępem do egzaminu z danego przedmiotu, proszony jest o kontakt z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia poprzez pocztę e-mail (wykaz służbowych adresów nauczycieli znajduje się w zakładce „Zdalne nauczanie”).
5. Po złożeniu egzaminu słuchacz otrzyma od nauczyciela prowadzącego informację zwrotną na temat uzyskanego wyniku.

Inne ważne informacje:

1. Słuchacze, którzy mają do zrealizowania naukę jazdy ciągnikiem rolniczym będą mogli rozpocząć jazdy od poniedziałku 18 maja 2020r. na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie po złożeniu oświadczenia, że wyrażają zgodę na taką formę z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (podstawa prawna: § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
2. Ze słuchaczami od 11 maja będą kontaktować się instruktorzy w celu pozyskania informacji nt w/w zgody i harmonogramu jazd.
3. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nie uległy zmianie zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE:
Część pisemna:
- 23.06.2020 r. godz. 10.00 KKZ RL.03 a i b (czas trwania egzaminu 60 minut)
- 23.06.2020 r. godz. 12.00 KKZ RL.07 (czas trwania egzaminu 60 minut)
Część praktyczna:
- 22.06.2020 r. godz.13.00 KKZ RL.07 (model ,,D”- dokumentacja, czas trwania
egzaminu 180 minut).
- od 29.06.0 r. do 08.07.2020r. zmiana I godz.8.00, Zmiana II godz. 15.00. KKZ RL.03- zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (model ,,W”- wykonanie, czas trwania egzaminu 180 minut).
Szczegółowe powiadomienia dotyczące terminu egzaminów będą przesyłane zdającym na dane kontaktowe podane w DEKLARACJACH PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu.