/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.”


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli od poniedziałku 29 kwietnia 2019r. zajęcia będą się odbywały zgodnie z nowym planem lekcji, który zostanie zamieszczony najpóźniej do niedzieli 28 kwietnia 2019r. na stronie internetowej w zakładce "Plan lekcji".

W piątek 26 kwietnia 2019r. zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym planem z uwzględnieniem zastępstw i reorganizacji związanej z zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych.

Jednocześnie w imieniu swoim i całego Grona Pedagogicznego dziękuję za zrozumienie i wsparcie, które Państwo, przez cały ten trudny dla nas czas, nam okazujecie.

Z poważaniem

Joanna Miłobóg

dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie


Informuję, że w piątek 26 kwietnia 2019 r. i w sobotę 27 kwietnia 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej


W związku z akcją strajkową nauczycieli 10, 11 i 12 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem nauki jazdy ciągnikiem).

W razie jakichkolwiek zmian otrzymacie Państwo odrębną informację.


W związku z akcją strajkową nauczycieli od 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów odbywają się w gabinecie przedsiębiorczości od godziny 8.00 do 15.00.


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie informuje, że od poniedziałku 08.04.2019r. do odwołania w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli mogą wystąpić duże zmiany w planie realizowanych zajęć albo zaistnieje konieczność odwołania zajęć w danym dniu.

Wobec powyższych może także ulec zmiana organizacji pracy internatu szkoły.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę na czas zajęć wynikających z planu zajęć dydaktycznych.

Proszę uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o codzienne zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi przez komunikator w e-dzienniku..


Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03. i R.06, którzy w semestrze II mają obowiązek realizacji praktyki zawodowej (2 tygodnie - 80 godzin) proszeni są o odbiór umów w sekretariacie szkoły do dnia 29.03.2019.

Przypominam, że rozliczenie dokumentów po zrealizowanej praktyce zawodowej (zaświadczenie o odbyciu praktyki z oceną) musi nastąpić do dnia 08.05.2019.Strona w przebudowie. Przepraszamy.


Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej w sobotę 08.12.2018 odbędą się w Gospodarstwie Podolin, Rościszów 103, 58-250 Pieszyce. Zbiórka do godz. 9.00 przed szkołą. Jeśli ktoś ma bliżej do Pieszyc może dojechać indywidualnie. W razie pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Niebieszczańską tel. 692 02 18 57


Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej w dniu 1.12.2018r. odbędą się w Stadzie Ogierów „Książ”. Zbiórka o godz.9.00 przy kasie głównej SOK. W razie problemów proszę o kontakt z Joanną Niebieszczańską. Tel: 692 021 857


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września o godz.9.00.

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+


Partner szkoły

Ważne linki